posar un anunci -pas 1/2

Els anuncis tenen una caducitat de 3 mesos, passats els tres mesos s'esborren de la base de dades.

codi de seguratat
introduir solament els NOMBRES

3